„Protecţia martorilor - factor esenţial în combaterea marii criminalităţi”

La conferința de închidere a proiectului „Protecţia martorilor - factor esenţial în combaterea marii criminali­tăţi“ au participat reprezentanți ai Poliției Române și experți de la unităţile de protecţie a martorilor din Austria şi Bulgaria. Beneficiarul proiectului este Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor din Inspectoratul General al Poliției Române.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea coope­rării şi colaborării internaţio­nale, ţinând cont de faptul că, prin activităţile comune de pre­gătire desfăşurate, s-a reali­zat o bună cunoaştere a sistemelor, moda­li­tăţilor şi teh­ni­cilor de lucru ale statelor implicate, precum şi a practicilor internaţio­nale în do­meniul protecţiei mar­torilor. Pe parcursul celor 43 de luni de implementare, au fost organizate seminarii, exerciţii practice, vizite de lucru, fiind desfășurat și un curs de conducere. De asemenea, a fost organizată o conferință internațională cu participarea reprezentanților din șapte state ale Uniunii Europene, precum şi din Israel și Turcia. Bugetul a fost de 201.378 de euro, cu o finanţare din partea Comisiei Europene de 90 la sută, respectiv 181.240 de euro, cofinanţarea Poliției Române fiind de 10 la sută.