Telegrama marelui duce Nicolae către principele Carol I (1877)

TelegramaLa Arhivele Naționale Istorice Centrale din București, în fondul „Casa Regală / Carol I (perso­nale)” (dosar VJ / 103/1877, fila 1), se află tele­grama trimisă de marele duce Nicolae, coman­dantul trupelor rusești din Balcani, în 19 iulie 1877, principelui Carol I al României, prin care-i solicită sprijinul în războiul ruso-turc izbucnit în primăvara lui 1877. Este scrisă pe hârtie (26,3 x 21 cm) și are în frontispiciu, deasupra cuvân­tului „TELEGRAMMA”, stema României de la 1872: scut scartelat, cuprinzând în cartierul 1, pe albastru (în heraldică, această culoare este reprezen­tată codificat prin linii orizontale trasate la egală distanță între ele), acvila cruciată, încoronată, flancată, în cantonul dextru al șefului, de soare (stema heral­dică a Țării Românești), în cartierul al 2-lea, pe roșu (culoare reprezentată prin linii verticale trasate la egală distanță între ele), capul de bour cu stea cu şase raze între coarne, flancat, în cantonul senestru al șefului, de semilună (stema heraldică a Moldovei), în cartierul al treilea, pe roșu, un leu încoronat, ieșind dintr-o coroană deschisă și având între labele anterioare o stea (stema banatului Craiovei) și în cartierul al patrulea, pe albastru, doi delfini cu capetele în jos și afrontați (stema țărmurilor Mării Negre). Peste tot, armele familiei de Hohenzollern: scut sfertuit, având cartierele 1 și 4 argintii (metal reprezentat prin câmp alb), 2 și 3 negre (culoare reprezentată prin linii verticale care se intersectează cu linii orizontale). Scutul mare, timbrat de coroana regală, are ca suporți doi lei cu cozile trecute printre picioare (simbolul Daciei), stând pe două arabescuri. Sub arabescuri și sub suporți este o eșarfă pe care este scrisă, cu litere majuscule, deviza familiei de Hohenzollern: NIHIL SINE DEO. Compoziția heraldică este inclusă într-un pavilion roșu, prins, în partea de sus, sub coroana regală.
Telegrama urgentă este cifrată și cuprinde, sub textul „Prince Charles de Roumanie à l’endroit où se trouvera”, următoarele cifre, dispuse pe 7 rânduri: 6628  0941 - 2338 - 1893 - 5647 - 6927 / 1501 - 8228 - 1033 - 7351 - 1512 - 8708 - 3686 / 5130 - 5514 - 3874 - 4831 - 0112 - 8364 - 7914 / 4425 - 3676 - 8986 - 0930 - 3997 - 5130 - 4720 / 4831 - 2753 - 1500 - 2496 - 1500 / 2912 - 3874 - 4824 - 6143 - 8396 - 5116 - 7050 / 7306.
Deasupra cifrelor este textul decodificat al telegramei, scris de mână, cu cerneală neagră, în limba franceză: „Les Turcs ayant amassé les plus grandes masses / à Plevna abiment. Prie de / faire fusion, demonstration, et si possible passage / du Danube que tu desires faire entre / Djoula (Jiul probablement) et Corabia a bi a / Cette demonstration est indispensable pour faciliter mes / mouvements. Nicolas”
Traducere:
Principelui Carol de România în locul (localitatea) în care se va afla.
„Turcii, adunând cele mai mari mase la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fuziune, demonstrație și, dacă este posibil, trecerea Dunării pe care tu dorești să o faci între Jiu și Corabia. Această demonstrație este indispensabilă pentru a faci­lita mișcările mele. Nicolae”.

Laurențiu-Ștefan Szemkovics