Securitate europeană, la Colegiul Naţional de Afaceri Interne

Sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (CESA), Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI), din Academia de Poliţie „Al. I. Cuza“, a organizat, în perioada 26-30 octombrie 2015, „Cursul de orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare“, iar între 9 şi 13 noiembrie, cursul „EU’s Crisis Management Capabilities“. Ambele activităţi au avut loc la sediul din Aleea Privighetorilor.

Colegiul de Aparare 1„Cursul de orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare“ (PESA)-CSDP Orientation Course se desfăşoară anual, în baza Hotărârii Consiliului CESA din 14 aprilie 2012 (privind includerea Colegiului Naţional de Afaceri Interne ca partener în reţeaua proprie alcătuită din instituţii similare din UE), şi a Notei Raport nr. 34376 din 1 iulie 2015, referitoare la aprobarea cifrei de şcolarizare a cursurilor organizate de Colegiul Naţional de Afaceri Interne în anul de învăţământ 2015-2016. Până în prezent au fost desfăşurate trei cursuri, două la Bruxelles (în 2012 şi 2014) şi unul la Bucureşti (2013). Cursul de orientare PESA reprezintă o componentă majoră a activităţilor de instruire ale UE şi formează o parte a Politicii Externe şi de Securitate Comună. De la înfiinţarea sa, în 2005, Colegiul European de Securitate şi Apărare a oferit pregătire personalului civil şi militar de la nivel UE şi a îmbunătăţit relaţiile profesio­nale şi de cooperare în domeniul PESA. Alături de cei 30 de cursanţi români, au participat şi 16 cursanţi proveniţi din toate statele UE, instituţii ale UE, precum şi din statele terţe incluse în Politica Europeană de Vecinătate. Cursul se focusează pe aspectele particulare ce leagă securi­tatea externă şi internă în UE şi pune accent asupra actorilor din domeniul securităţii externe şi interne, ca elemente esenţiale ale unei abordări europene comprehensive. Cursul a cuprins două module, astfel:
    - modulul I, în perioada 28 septembrie-23 octombrie 2015, pe platforma online a CESA şi s-a finalizat cu susţinerea unor teste de evaluare, ale căror rezultate au condiţionat accederea la următoarea etapă;
    - modulul II a avut loc în perioada 26-30octombrie 2015, la sediul Academiei de Poliţie, potrivit agendei discutate cu secretariatul CESA;
    La ultimul modul au participat lectori români, precum şi trei lectori propuşi de către CESA, iar pe întreaga durată a modulului, a fost prezent un reprezentant al CESA, Mario Marmo, care a sprijinit desfăşurarea activităţilor, dar a avut şi atribuţii de evaluare. Cursul s-a încheiat cu ceremonia de acordare a certificatelor de absolvire, semnate de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, vicepreşedinte al Comisiei Europene, Frederica Mogherini.

Colegiul de Aparare 2Colegiul Naţional de Afaceri Interne din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a organizat, în perioada 09-13 noiembrie 2015, sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (CESA), modulul al doilea al Cursului de Nivel Înalt „Jean Monnet” intitulat „Mana­gementul crizelor şi capabili­tăţilor Uniunii Europene”. Cursul se deru­lează pe durata a patru module, primul s-a desfăşurat la Bruxelles, al doilea a avut loc la Bucureşti, la Academia de Poliţie, al treilea va fi derulat în Finlanda şi al patrulea la Berlin, în Germania.
Scopul general al cursului este de a pregăti reprezentanţii statelor membre UE pentru poziţii de conducere privind aplicarea şi dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare. Participă 71 de cursanţi care au calitatea de demnitari, înalţi funcţionari, militari şi poliţişti de rang înalt, din statele membre UE, instituţiile europene precum şi state terţe incluse în politica europeană de vecinătate. Participanţii sunt selectaţi de statele membre şi trebuie să deţină poziţii cheie sau potenţial privind obţinerea unei funcţii de conducere de înalt nivel şi, în special, conexiuni privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare. Lectori sunt specialişti de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Academia de Poliţie. S-au desfăşurat două aplicaţii practice care au avut ca scop verificarea capabilităţilor de reacţie, intervenţie şi conducere în cazul migraţiei şi transferului de autoritate. Primul exerciţiu a implicat acţiunea Gărzii de Coastă în situaţia interceptării unui vas cu migranţi ajuns în apele teritoriale româneşti.
Al doilea exerciţiu, desfăşurat de militarii Batalionului de Misiuni Internaţionale al Jandarmeriei Române, a urmărit verificarea modului de conducere a operaţiunilor în cazul unui convoi umanitar blocat într-o zonă cu potenţial de conflict interetnic. Modulul cursului s-a finalizat cu ceremonia de încheiere, în data de 13 noiembrie 2015, la care a participat şi directorul CESA, Dirk Dubois.
Cursul de Nivel Înalt PSAC al Colegiului European de Securitate şi Apărare - CESA (Serviciul European de Acţiune Externă), aflat la cea de-a 11-a ediţie, reprezintă cea mai înaltă formă de instruire existentă la nivelul Uniunii Europene a cadrelor statelor membre implicate în realizarea Politicii de Securitate şi Apărare Comune. La curs participă în general personal superior din cadrul structurilor guvernamentale ale statelor membre (militari, diplomaţi sau forţe de ordine poliţie/jandarmi) care gestionează, planifică, conduc la nivel politic, strategic sau operaţional misiunile CSDP la care participă statele membre sau care urmează să fie dislocat în misiuni, precum şi la reprezentanţi ai industriei de apărare, alături de funcţionari din instituţiile europene implicate în problematica CSDP (CPCC, CMPD, EUMS, EUMC, EUParl, EEAS, COM).
Instruirea se realizează pe durata unui an academic, începând din septembrie până în iulie, desfăşurându-se atât sesiuni de studiu on-line (eLearning), pe platforma gestionată de Universitatea Naţională de Apărare, UNAP Bucureşti), cât şi module rezidenţiale, gestionate de instituţiile naţionale (Colegii naţionale) de apărare sau de securitate din statele membre, potrivit unei curicule stabilite de Consiliul Executiv Academic şi aprobată de statele membre, în cadrul Steering Commitee.
Cea de-a 11-a ediţie a Cursului de Nivel Înalt este organizată în comun, sub egida CESA, de Belgia, România (Bucureşti - Academia de Poliţie - CNAI), Finlanda (Şcoala de poliţie) şi Germania (institut de securitate). România a mai organizat un modul în primăvara anului 2010 la Colegiul Naţional de Apărare. Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul CNAI, participă la activităţile CESA începând cu anul 2012. Până la acest moment, s-au organi­zat doar cursuri de orientare PSAC, alternativ la Bruxelles (2012 şi 2014) şi la Bucureşti (2013 şi 26-30.10.2015), fiind pentru prima oară când MAI se implică în organizarea unui curs superior.